Faglig profil: Uddannelse, kurser og erfaringen indenfor det sociale område

 

•Uddannelse i Misbrugsbehandling og Psykoterapi med eksternt terapeutisk forløb, ved Marianne Glaffey og Bjarne Jørgensen. Institut for uddannelse i Misbrugsbehandling og Psyketerapi / MG Consult d. 9. marts 2008 – 25. november 2010

 

•Basisuddannelse i Misbrugsbehandling og Psykoterapi ved Marianne Glaffey og Jesper Grubach Institut for uddannelse i Misbrugsbehandling og Psyketerapi d. 4. marts – 22. november 2007

 

 

•Mindfulness ved Paw Robert Risager d.18. marts – 29. april 2012

 

•Kognitiv Misbrugsbehandling ved cand. Psych. Bodil Leth Thomsen ved Psykiatrien i Århus Amt d. 27.oktober – 7. december 2005

 

•Stresskonsulentuddannelsen ved Brian Bach Thompson 2005

 

•Socialpsykiatrisk efteruddannelse ved Jytte Kaalund og Jørn Skyttehus m.fl. d. 25. oktober 1999 – 22. marts 2000

 

•Kursus for patientrådgiver, bistandsværger og støtte- og kontaktpersoner ved Ole Kølle og arbejds- og organisationspsykolog aut. Cand. psych Bente Rastrup / Gitte Hededam d. 17 – 19. september 1999

 

•Kursus for hjemme-hos´-ere ved Jytte Kaalund d. 16. – 20. november 1998

•Socialpsykiatri 1. ved Jonna Rosenkilde m.fl. d. 21. april – 5. maj 1997

 

•Omsorgsuddannelse – En læreproces ved Lars Yssing m.fl. d. 3. – 7. november 1997

 

•Voksenpædagogisk Grundkursus d. 1996

 

•Senil Demens ved Lisbeth Røhr m.fl. d. 1994

 

•Anvendt Psykologi ved Cand. Psyk. Klinisk psykolog Jens Winther Sørensen d. 1993 / 94

 

•Psykiatri ved socialrådgiver / lektor Margit Harder m.fl. d. januar – juni 1991

 

 

Arbejdserfaring inden for det sociale område Misbrug og hjemløshed m.m.

 

•1974 -75 Opsøgende socialarbejde blandt misbrugere i København, med udgangspunkt på den sorte firekant Nørrebro, Christiania, Istedgade, Halmtorvet

 

•1980 – 1983 Aflastningsfamilie for handicappede børn

 

•1987 – 1997 Ansat på Forsorgshjemmet Svenstrupgård som Tilsynsførende assistent / værkstedsassistent

•1997 – 2000 Ansat på Forsorgshjemmet Svenstrupgård, som efterværnsmedarbejder, med uvikling af

efterværnsarbejde, opsøgende arbejde, netværksopbygning, udredning, journalskrivning og sagsbehandling

 

•2000 Opstart af Kofoeds Skole i Aalborg, diverse ansvarsområder Projektmedarbejder

 

•2001- 2010 Ansat på Svenstrupgård som efterværnsmedarbejder

 

•2004 – 2012 Bostøtte for to bruger med dobbeltdiagnose i Sæby / Frederikshavn kommune

•2010 – ….. Egen praksis

 

•2010 – 2012 Ansat på Svenstrupgård / Aalborg kommune med Bostøtte projektet under hjemløse strategien hvor der arbejdets ud fra to metoder CaseManagement-metoden, og Critical Time Intervention. Case management er en metode til at forbedre tilgængeligheden, kvaliteten og koordineringen af de tilbud, der gives til særligt udsatte borgere, herunder hjemløse.

Målgruppen er personer med komplekse problemer og et langvarigt behov for mangeartede indsatser, eksempelvis psykisk syge, stofmisbrugere og hjemløse.

Der er tale om borgere, som har behov for hjælp til at skabe overblik og sammenhæng i forhold til deres samlede støtte- og behandlingsmæssige indsats, men der er samtidig tale om borgere, som vurderes at være i stand til at profitere af støtte og behandling fra det etablerede system, men som har behov for støtte til hertil.

Case manager-indsatsen kan iværksættes både i forhold til borgere som opholder sig og lever på gaden, til borgere som står over for at skulle flytte fra en boform ud i egen bolig, og til borgere som allerede bor i egen bolig.

Formålet med case manager-indsatsen er at øge borgerens muligheder for at fastholde egen bolig ved at:

-styrke borgerens sociale kompetencer og ressourcer

-styrke borgerens sociale og familiære netværk

-styrke borgerens integration i lokalsamfundet

 

Projektet er stoppet d. 31. december 2012

 

•2013 – Svenstrupgård Efterforsorgsarbejde m.m.