Faglig profil: Uddannelser, kurser og erfaringen indenfor det sociale område


Uddannelse i systemisk medarbejderuddannelse med fokus på kommunikation, professionel praksisudvikling og etik ved Mac Mann Berg 2017 – 2018

 

Konflikthåndtering, målgruppekendskab - Grønlandsk kultur og misbrug/ dobbelt diagnoser, Recovery ved Jesper Bastholm Munk, Tina Vistisen, Ane Bengtsen m.m. 2017 – 2018

 

Dansk Mentor Certificering ”Mentor for social udsatte” 2015

 

Konflikthåndtering og forebyggelse af konflikter ved Dorte Lindgaard 2014

 

Motivationsarbejde i teori og praksis ved Per Revstedt 2013 - 2015

 

”Frivillighed og fundraising” samt ”Nå nye højder i teamsamarbejde” ved Seminarer.dk 2011

 

Uddannelse i Misbrugsbehandling og Psykoterapi med eksternt terapeutisk forløb, ved Marianne Glaffey og Bjarne Jørgensen.

Institut for uddannelse i Misbrugsbehandling og Psykoterapi / MG Consult d. 9. marts 2008 – 25. november 2010

 

Basisuddannelse i Misbrugsbehandling og Psykoterapi ved Marianne Glaffey og Jesper Grubach Institut for uddannelse i Misbrugsbehandling og Psykoterapi d. 4. marts – 22. november 2007

 

Mindfulness ved Paw Robert Risager d. 18. marts – 29. april 2012

 

Kognitiv Misbrugsbehandling ved cand. Psych. Bodil Leth Thomsen ved Psykiatrien i Århus Amt d. 27.oktober – 7. december 2005

 

Stresskonsulentuddannelsen ved Brian Bach Thompson 2005

 

Socialpsykiatrisk efteruddannelse ved Jytte Kaalund og Jørn Skyttehus m.fl. d. 25. oktober 1999 – 22. marts 2000

 

Kursus for patientrådgiver, bistandsværger og støtte- og kontaktpersoner ved Ole Kølle og arbejds- og organisationspsykolog aut. Cand. psych Bente Rastrup / Gitte Hededam

 

Kursus for hjemme-hos´-ere ved Jytte Kaalund d. 16. – 20. november 1998

 

Socialpsykiatri ved Jonna Rosenkilde m.fl. d. 21. april – 5. maj 1997

 

Omsorgsuddannelse – En læreproces ved Lars Yssing m.fl. d. 3. – 7. november 1997

 

Voksenpædagogisk Grundkursus d. 1996

 

Senil Demens ved Lisbeth Røhr m.fl. d. 1994

 

Anvendt Psykologi ved Cand. Psyk. Klinisk psykolog Jens Winther Sørensen d. 1993 / 94

 

Psykiatri ved socialrådgiver / lektor Margit Harder m.fl. januar – juni 1991


 

Erfaringen indenfor det sociale område

 

1974 -75 Opsøgende socialt arbejde blandt misbrugere i København, med udgangspunkt på den sorte firkant Nørrebro, Christiania, Istedgade, Halmtorvet m.m.

 

1980 – 1983 Aflastningsfamilie for handicappede børn

 

1987 – 1997 Ansat på Forsorgshjemmet Svenstrupgård som Tilsynsførende assistent /

Værkstedsassistent


1997 – 2000 Ansat på Forsorgshjemmet Svenstrupgård, som efterværnsmedarbejder med udvikling af 

efterværnsarbejde, opsøgende arbejde, netværksopbygning, udredning, journalskrivning og sagsbehandling

 

2000 Opstart af Kofoeds Skole i Aalborg, diverse ansvarsområder Projektmedarbejder

 

2001- 2010 Ansat på Svenstrupgård som efterværnsmedarbejder (Bostøtte)

 

2004 – 2012 Bostøtte for to bruger med dobbeltdiagnose i Sæby / Frederikshavn kommune

 

2010 - Egen praksis

 

2010 – 2012 Ansat på Svenstrupgård / Aalborg kommune med Bostøtte projektet under hjemløse strategien hvor der arbejdets ud fra to metoder Case Management-metoden, og Critical Time Intervention. (Under socialministeriet)

 

Case management er en metode til at forbedre tilgængeligheden, kvaliteten og koordineringen af de tilbud, der gives til særligt, udsatte borgere, herunder hjemløse.

 

Målgruppen er personer med komplekse problemer og et langvarigt behov for mangeartede indsatser, f.eks. psykisk syge, stofmisbrugere og hjemløse.

 

Der er tale om borgere, som har behov for hjælp til at skabe overblik og sammenhæng i forhold til deres samlede støtte- og behandlingsmæssige indsats, men der er samtidig tale om borgere, som vurderes at være i stand til at profitere af støtte og behandling fra det etablerede system, men som har behov for støtte til hertil.

 

Case manager-indsatsen kan iværksættes både i forhold til borgere som opholder sig og lever på gaden, til borgere som står over

for at skulle flytte fra en boform ud i egen bolig, og til borgere som allerede bor i egen bolig.

 

Formålet med case manager-indsatsen er at øge borgerens muligheder for at fastholde egen bolig ved at:

-styrke borgerens sociale kompetencer og ressourcer

-styrke borgerens sociale og familiære netværk

-styrke borgerens integration i lokalsamfundet

 

Projektet er stoppet d. 31. december 2012

 

2013 – 2015 Svenstrupgård Bostøtte og rådgivning

Aalborg kommune med Bostøtte projektet under hjemløse strategien II, hvor der arbejdets ud fra Time Intervention metoden.

(Under socialministeriet)

 

2016 -2020 Svenstrupgård Bostøtte og rådgivning

 

2020 – Efterløn og pension

 

2020 – Frivillig på Blå Kors Rold skov og Blå Kors Hobro, begge steder er opholdssteder for misbruger og andre med særlige behov.